فیستول

ویدئو فیستول شریانی-وریدی چیست؟

فیستول شریانی وریدی که از اتصال شریان و ورید ناحیه دست مددجویی که به دیالیز دارد با عمل جراحی ایجاد می شود تا بستری مناسب برای وصل کردن سوزن های دیالیز به دست بیمار را فراهم کند. 

در این ویدئو تمام موارد و سرفصل های زیر عنوان می شود:

فیستول چیست؟

مراقبت خای لازم فردی که فیستول دارد

ورزش های مناسب برای عملکرد مناسب تر فیستول

دیدگاهتان را بنویسید

×
×

سبد خرید